PEDAGOGISK VERKSAMHET

Skollagen och läroplanen genomsyrar all verksamhet på Klockans Förskola. Det är också viktigt att barnen har en rolig, utmanande och trygg miljö att utvecklas i. Därför arbetar vi ständigt med att förbättra och förändra vår lärmiljö på förskolan. Att utvärdera och förändra den pedagogiska verksamheten görs fortlöpande. Vi arbetar tema inriktat med läroplanen som en röd tråd genom hela verksamheten.

 

ÖVRIGT OM KLOCKANS FÖRSKOLA

Vi har utbildad och engagerad personal, förskollärare och barnskötare. Vi lägger stor vikt vid att maten tillagas från grunden och med naturliga råvaror, därför har vi vår egen kokerska som lagar maten på förskolan. Varje termin arbetar barnen med ett tema, tex naturen, färg & form, havet etc. Barnen får då tillfälle att på ett lustfyllt sätt träna en mängd olika färdigheter inom ett ämnesområde.

 

KLOCKANS VISION

Vår vision är att alla barn, föräldrar och personal ska känna sig trygga och bli sedda på Klockans Förskola. Förskolan vilar på en demokratisk grund, alla människors lika värde samt jämställdhet oavsett kön, ursprung m.m. Alla som arbetar på Klockans Förskola har ansvar för att verksamheten överensstämmer med de grundläggande demokratiska värderingarna, skollagen och läroplanen.
Vår ambition är att ge barnen en grund för framtiden. Fokus på barnens bästa och att ge dom lust att lära. Att varje barn är unikt och får utvecklas efter sina förutsättningar. Vi ser barnen som kompetenta, tänkande individer som vi pedagoger är en förebild för genom vårt förhållningssätt.
Motivation är ett ledord på Klockans Förskola, vi vill inspirera barnen att bli självständiga individer som kan ta ansvar för sig själva och andra.

 

MÅLSÄTTNING

- Som personal på Klockan tillsammans med föräldrar skapa goda förutsättningar för varje barns utveckling och individuellt försöka tillgodose varje barns behov.
- Att barnen skall känna trygghet och ha förtroende för oss här på förskolan. Det gör vi genom att vara tydliga och konsekventa i vårt förhållande till barnen. I verksamheten vill vi på ett konkret och enkelt sätt, lyfta fram alla barns lika värde och rättigheter, liksom jämställdhet mellan könen.
- Ge möjlighet till lek och skapande, för att på så vis utveckla barnens kreativitet, fantasi och inlevelseförmåga såväl inne som ute.
- Genom rim och ramsor, sagor, sånger och rörelse vill vi väcka barnens intresse och nyfikenhet för språk. På Klockan lägger vi stor vikt vid att ha god och näringsriktig mat baserad på svenska råvaror, tillagad i eget kök tillsammans med barnen samt att visa barnen ett bra bordsskick.

 

FÖRÄLDRARMEDVERKAN

Barnens föräldrar är medlemmar i en ekonomisk förening som driver förskolan och äger fastigheten. Som engagerad förälder har du stor möjlighet att påverka, vilket ju också är den ursprungliga tanken med en kooperativ förskola. Som förälder och medlem ingår också vissa arbetsuppgifter:
Städning: Vi har ett städschema där respektive medlemsfamilj ansvarar för veckostädningen tre gånger i veckan. Man hjälper även till en gång om året med storstädning.
Huset: Ansvarar för löpande, enklare reparationer och underhåll.
Trädgården: Ansvarar för skötsel av trädgården. Att vi delar på arbetet ingår i den kooperativa tanken. Det gör att vi kan hålla kostnaderna nere men det syftar också till att skapa gemenskap och en god sammanhållning. På våren har vi en fixardag då vi gör lite större reparationer såväl på hus som i trädgården. Det kan vara staket eller hus, gräva upp en rabatt, laga lekstugan etc. Minst två gånger om året har vi fest tillsammans med alla föräldrar, barn och personal. Då har vi kul och lär känna varandra.

 

MATEN

Maten tillagas av vår egen kokerska på Klockan. Hon ser till att barnen får bästa tänkbara mat och är gjord enbart på naturliga råvaror. Barnen har också möjlighet att hjälpa till med matlagning och bakning.