BLANKETTER

Anmälan till klockans förskola
Närvaroschema
Uppsägning av plats

 

AVGIFTER

Från och med den första januari 2002 gäller maxtaxa för alla förskolor i Falkenbergs kommun. Medlemmarna i Klockan kan välja mellan att betala enligt kommunens taxa eller enligt vår egen, beroende på vad som blir mest fördelaktigt för den enskilda familjen.?Eftersom maxtaxan ska beräknas efter elva månaders avgifter tar vi bara ut avgift under elva månader. Juli månad är avgiftsfri.